بعد از یک روز سخت و طاقت فرسا شما می تونید با خالی کردن عقده های خودتون سر این مرد بی چاره حسابی حال کنید

فقط یادتون باشه که این آقا هفتا جون داره . به این راحتی نمی میره