رسول خدا ص : بهترین مؤمنان کسی است که با مؤمنین انس بگیرد و آنکه انس نگیرد و انس نپذیرد،خیری در او نیست
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

بنر فلش موسیقی زیبا برای وبلاگ

بنر فلش موسیقی زیبای ( یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد ) با صدای استاد شجریان

<center><div class="aleoflash-gif" style="display:none;"><a href="http://mahfeledidar.samenblog.com/" target="_blank" ><img src="baneravazzzz.gif" border="0" /></a></div> <div class="aleoflash-swf" style="display:block;"><embed src="http://www.mahfeledidar.ir/files/mahfeledidar/baneravazzzz.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="153" height="180" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="always"></embed></div> <div class="aleoflash"><a href="http://www.aleosoft.com/flash-intro-banner-maker/index.html">Created by Aleo Flash Banner Maker</a></div> <script language="JavaScript">var hasFlash=false;if(window.ActiveXObject){ try { if (new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash")) hasFlash=true;} catch(e){}} else { if(navigator.plugins["Shockwave Flash"]){hasFlash=true;}}var elems=document.getElementsByTagName("div"); for(var i in elems){if(!hasFlash && elems[i].className=="aleoflash-gif") elems[i].style.display="block"; else if ((!hasFlash && elems[i].className=="aleoflash-swf") || elems[i].className=="aleoflash") elems[i].style.display="none";}</script><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 128
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/8/23 و در ساعت : 06:51 - نویسنده : یک دوست

بنر فلش محرم با مداحی کریمی برای وبلاگ

کد بنر فلش محرم با مداحی حاج محمود کریمی برای وبلاگ

<center><div class="aleoflash-gif" style="display:none;"><a href="http://mahfeledidar.samenblog.com/" target="_blank" ><img src="karimimoharam.gif" border="0" /></a></div> <div class="aleoflash-swf" style="display:block;"><embed src="http://www.mahfeledidar.ir/files/mahfeledidar/karimimoharam.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="153" height="180" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="always"></embed></div> <div class="aleoflash"><a href="http://www.aleosoft.com/flash-intro-banner-maker/index.html">Created by Aleo Flash Banner Maker</a></div> <script language="JavaScript">var hasFlash=false;if(window.ActiveXObject){ try { if (new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash")) hasFlash=true;} catch(e){}} else { if(navigator.plugins["Shockwave Flash"]){hasFlash=true;}}var elems=document.getElementsByTagName("div"); for(var i in elems){if(!hasFlash && elems[i].className=="aleoflash-gif") elems[i].style.display="block"; else if ((!hasFlash && elems[i].className=="aleoflash-swf") || elems[i].className=="aleoflash") elems[i].style.display="none";}</script><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 118
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/8/11 و در ساعت : 08:35 - نویسنده : یک دوست
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by mahfeledidar.samenblog.com | designed by samenblog.com

ابزار هدایت به بالای صفحه