رسول خدا ص : بهترین مؤمنان کسی است که با مؤمنین انس بگیرد و آنکه انس نگیرد و انس نپذیرد،خیری در او نیست
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

قرار دادن درگاه خرید شارژ بسیار شیک در وبلاگ

کد قرار دادن درگاه خرید انواع شارژ بصورتی بسیار شیک و زیبا در وبلاگ

می توانید نمونه آنرا در همین وبلاگ ببینید . در این کد علاوه بر خرید انواع شارژ ، می توانید از لینکهای دیگر موجود در تصویر بهره ببرید .

<center><!-- Popup window---> <a href="#1abzar" onclick="window.open('http://mahfeledidar.mihanblog.com/extrapage/11','','resizable=1,scrollbars=1,width=1000,height=650,top=100,left=100');return false;"><img border=0 src="http://sobheommid.persiangig.com/image/sharjmahfel2.png"></a> <!-- Popup window---><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 1174
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/31 و در ساعت : 03:25 - نویسنده : یک دوست

راهنمای 118 بصورت کامل برای وبلاگ

کد راهنمای 118 به تفکیک شماره های مشترکین حقیقی و حقوقی از سایت مخابرات ایران

لینک آن بصورت گرافیکی و بسیار زیبا در وبلاگ به نمایش در می آید .

<style> #moisrex-link{box-shadow:0px 0px 3px;-moz-box-shadow:0px 0px 3px;-o-box-shadow:0px 0px 3px;-webkit-box-shadow:0px 0px 3px;-ms-box-shadow:0px 0px 3px;text-align:right;direction:rtl;background-color:bisque;padding:10px;width: 50%;height:50%;position:fixed;top:120%;right:-100px;margin: auto;z-index:100000;-webkit-transition: 0.6s ease;-moz-transition: 0.6s ease;-o-transition: 0.6s ease;transition: 0.6s ease;font-size:12px;} #moisrex-link:target{top:20%;right:25%} .moisrex-legend{position:relative;top:-20px;right:-20px;width:20px;height:20px;background:#000;border-radius:100px;color:#fff;text-align:center;font-weight:900;box-shadow:0px 0px 5px black} .moisrex-legend a{color:#fff;text-decoration:none;font-size:20px;font-weight:900} .hide{position:relative;top:-10px;right:-10px;} #hide{position:relative;top:0px;left:0px;display:none} #hide:target{position:relative;top:0px;left:0px;display:none} </style> <p><a href="#moisrex-link"><img border=0 src="http://www.samenblog.com/uploads/m/mahfeledidar/127527.png"></a></p> <div id="moisrex-link"><div class="moisrex-legend"><a href="#hide">×</a></div> از لینک های زیر می توانید شماره تلفنهای ثبت شده در شرکت مخابرات را به تفکیک مشترکین حقیقی و حقوقی دریافت نمایید : </p><br><center><!-- Popup window---> <a href="#1abzar" onclick="window.open('http://118.tct.ir/indfrm03s.htm?t=127','','resizable=1,scrollbars=1,width=800,height=500,top=100,left=100');return false;">شماره مشترکین حقیقی</a> </p><br><center><!-- Popup window---> <a href="#1abzar" onclick="window.open('http://118.tct.ir/lglfrm05s.htm?t=127','','resizable=1,scrollbars=1,width=800,height=500,top=100,left=100');return false;">شماره مشترکین حقوقی</a> </div><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 149
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/20 و در ساعت : 20:40 - نویسنده : یک دوست

خواندن فکر از پشت مانیتور در وبلاگ

کد خواندن فکر شما از پشت مانیتور برای وبلاگ

<a href="http://mahfeledidar.samenblog.com/page/23.php" target="_blank" title="کلیک کن"><div align="center"><img src="http://www.samenblog.com/uploads/m/mahfeledidar/127852.png" alt="" align="bottom" border="0" height="138" hspace="0" vspace="0" width="140"></div></a><a href="http://mahfeledidar.samenblog.com/page/23.php" target="_blank" title="کلیک کن"><div align="center"><br></div></a>

برچسب ها : دفعات بازدید : 96
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/20 و در ساعت : 20:03 - نویسنده : یک دوست

جستجوگر قدرتمند تمام موتورها

کد قرار دادن یک جستجوگر قدرتمند که با استفاده از تمامی موتورها کار می کند .

<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-style:double; border-width:1px; border-collapse: collapse" bordercolor="#BCCAE2" width="140" id="جستجوگر حرفه ای" height="60"><tr> <td width="88%" height="19" align="center" style="border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium"> <h1 style="margin-top: 0; margin-bottom: 1" dir="rtl"> <font size="3" color="#000080" face="Arial">جستجوگر</font></h1></td></tr><tr> <td width="88%" height="63" align="center" valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: medium"> <body topmargin="0" leftmargin="0"> <form action="http://www.linkestan.com/Default.asp" method="POST" target="_blank"> <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <input type="text" name="u_search" size="20" tabindex="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color:#FF0000" dir="rtl" value="واژه جستجو" > <select size="1" name="u_engine" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align:justify; direction:ltr; color:#000080" dir="rtl"> <option value="http://www.google.com/search?q=" selected>Google</option> <option value="http://search.yahoo.com/bin/search?p=">Yahoo</option> <option value="http://search.msn.com/results.asp?q=">MSN</option> <option value="http://search.aol.com/dirsearch.adp?query=">AOL</option> <option value="http://www.altavista.com/cgi-bin/query?&q=">AltaVista</option> <option value="http://www.mamma.com/Mamma?&query=">Mamma</option> <option value="http://www.webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?searchText=">WebCrawler</option> </select><input type="submit" value="بگرد" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; color: #000000; background-color: #C0C0C0"></p></table>

برچسب ها : دفعات بازدید : 139
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/19 و در ساعت : 12:20 - نویسنده : یک دوست

نقاشی آنلاین در وبلاگ

کد قرار دادن نقاشی آنلاین در وبلاگ

<a href="http://mahfeledidar.samenblog.com/page/21.php" target="_blank" title="نقاشی آنلاین"><div align="center"><img src="http://www.samenblog.com/uploads/m/mahfeledidar/127540.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></a>

برچسب ها : دفعات بازدید : 167
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/19 و در ساعت : 10:50 - نویسنده : یک دوست

تول تیپ زیبا و بر جسته برای وبلاگ

کد قرار دادن یک تول تیپ زیبا بجای تول تیپ معمولی وبلاگ

<!-- tooltip--> <script type="text/javascript" src="http://rozup.ir/up/code-webyar/qTip.js"></script><style>div#qTip{z-index: 3000;padding:5px 5px;display:none;position:absolute;margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:5px;word-wrap: break-word;margin:5px 0px 10px 10px;background:#000000 url( );min-width:20px;max-width:500px;min-height:20px;max-height:500px;box-shadow:10px 50px 50px #000000;opacity:1;text-shadow:0px 0px 2px #FFFFFF;-moz-text-shadow:0px 0px 2px #FFFFFF;-o-text-shadow:0px 0px 2px #FFFFFF;-webkit-text-shadow:0px 0px 2px #FFFFFF;-ms-text-shadow:0px 0px 5px #FFFFFF;padding:10px;direction:rtl;border:5px #6E6E6E dotted;color:#FFFFFF;font-size:12px;font-family:Tahoma;border-radius:5px;"></style><div style="display:none"><h1></h1></div> <!-- tooltip-->

برچسب ها : دفعات بازدید : 100
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/19 و در ساعت : 10:17 - نویسنده : یک دوست

نقشه آنلاین در وبلاگ

کد قرار دادن نقشه آنلاین در وبلاگ

<center><!-- Popup window---> <a href="#1abzar" onclick="window.open('http://mahfeledidar.samenblog.com/page/20.php','','resizable=1,scrollbars=1,width=440,height=390,top=100,left=100');return false;"><img border=0 src="http://www.samenblog.com/uploads/m/mahfeledidar/127535.png"></a> <!-- Popup window---><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 112
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/19 و در ساعت : 09:13 - نویسنده : یک دوست

راهنمای 118 برای وبلاگ

کد راهنمای 118 برای وبلاگ

<center><!-- Popup window---> <a href="#1abzar" onclick="window.open('http://tehrankids.com/118/index.php','','resizable=1,scrollbars=1,width=350,height=300,top=100,left=100');return false;"><img border=0 src="http://www.samenblog.com/uploads/m/mahfeledidar/127527.png"></a> <!-- Popup window---><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 110
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/19 و در ساعت : 07:56 - نویسنده : یک دوست

تغییر شکل موس

کد تغییر شکل موس بصورت زیبا

<body class="myrexIR main_page"></body> <link href="http://rozup.ir/up/code-webyar/cursor/cursor.css" rel="stylesheet" type="text/css">

برچسب ها : دفعات بازدید : 89
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/18 و در ساعت : 07:48 - نویسنده : یک دوست

افکت سایه برای لینکهای وبلاگ

کد قرار دادن افکت سایه بر روی تمام لینکهای وبلاگ

<style type="text/css">A{text-decoration:none;text-shadow:0 0 5px #ccc;}A:hover{text-decoration:none;color:#fffffff;text-shadow:0px 2px 5px #000 ;}hr{border-top:1px solid #aaa;border-right:0;border-left:0;border-bottom:0;margin:5px;height:1px;}}@media all, embossed, projection, screen{ by m.rzb}img{border:0px;vertical-align:middle;}.wa-block-t img{margin:5px;}.wa-block-m img{margin:0px;}form textarea,form select,form }</style> <div style="display:none"><p style="text-align: center;"> <a href="http://WebYar.rozblog.com"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: comic sans ms,cursive;">WebYar</span></span></a></p></div>

برچسب ها : دفعات بازدید : 104
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/18 و در ساعت : 06:37 - نویسنده : یک دوست

بازی دوز آنلاین در وبلاگ

کد بازی جذاب دوز آنلاین در وبلاگ

<center><!-- Popup window---> <a href="#1abzar" onclick="window.open('http://mahfeledidar.samenblog.com/page/18.php','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=450,top=100,left=100');return false;"><img border=0 src="http://www.samenblog.com/uploads/m/mahfeledidar/127373.png"></a> <!-- Popup window---><center>

برچسب ها : دفعات بازدید : 104
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/18 و در ساعت : 05:26 - نویسنده : یک دوست

قرار دادن مبدل تاریخ در وبلاگ

کد مبدل تاریخ شمسی و میلادی به یکدیگر در وبلاگ

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://taktatools.com/shamsi-miladi/code/5.php"></script>

برچسب ها : دفعات بازدید : 97
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/17 و در ساعت : 02:25 - نویسنده : یک دوست

قرار دادن ساعت زیبا در وبلاگ

کد ساعتی زیبا در وبلاگ

<!-- Begin of localTimes.info script --> <div align="center" style="margin:15px 0px 0px 0px"> <noscript> <div align="center" style="width:140px; border:1px solid #ccc; background: #18FF07; color: #000080; font-weight:bold;"> <a style="font-size:13px; line-height:16px; padding:2px 0px; font-family:arial; text-decoration: none; color: #000080;" href="http://localtimes.info/Asia/Iran/Tehran/"><img src="http://localtimes.info/images/countries/ir.png" border=0 style="border:0;margin:0;padding:0">  Tehran Time</a></div> </noscript> <script type="text/javascript" src="http://localtimes.info/clock.php?cp3_Hex=FFB200&cp2_Hex=18FF07&cp1_Hex=000080&fwdt=150&ham=1&hbg=0&hfg=0&sid=&mon=&wek=&wkf=&sep=&continent=Asia&country=Iran&city=Tehran&widget_number=113"></script> </div> <!-- End of localTimes.info script -->

کد ساعتی زیبا در وبلاگ

<!-- Begin script --> <div align="center" style="margin:15px 0px 0px 0px"> <noscript> <div align="center" style="width:140px; border:1px solid #ccc; background: #FF0000; color: #00064C; font-weight:bold;"> <a style="font-size:13px; line-height:16px; padding:2px 0px; font-family:arial; text-decoration: none; color: #00064C;" href="http://mahfeledidar.samenblog.com/"><img src="http://localtimes.info/images/countries/ir.png" border=0 style="border:0;margin:0;padding:0">  Tehran Time</a></div> </noscript> <script type="text/javascript" src="http://localtimes.info/clock.php?cp3_Hex=FFB200&cp2_Hex=FF0000&cp1_Hex=00064C&fwdt=150&ham=1&hbg=0&hfg=0&sid=&mon=&wek=&wkf=&sep=&continent=Asia&country=Iran&city=Tehran&widget_number=113"></script> </div><!-- End script -->

کد ساعتی زیبا در وبلاگ

<!-- Begin of localTimes.info script --> <div align="center" style="margin:15px 0px 0px 0px"> <noscript> <div align="center" style="width:140px; border:1px solid #ccc; background: #F4FF00; color: #000080; font-weight:bold;"> <a style="font-size:13px; line-height:16px; padding:2px 0px; font-family:arial; text-decoration: none; color: #000080;" href="http://localtimes.info/Asia/Iran/Tehran/"><img src="http://localtimes.info/images/countries/ir.png" border=0 style="border:0;margin:0;padding:0">  Tehran Time</a></div> </noscript> <script type="text/javascript" src="http://localtimes.info/clock.php?cp3_Hex=FFB200&cp2_Hex=F4FF00&cp1_Hex=000080&fwdt=150&ham=1&hbg=0&hfg=0&sid=&mon=&wek=&wkf=&sep=&continent=Asia&country=Iran&city=Tehran&widget_number=111"></script> </div> <!-- End of localTimes.info script -->

برچسب ها : دفعات بازدید : 122
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/16 و در ساعت : 02:29 - نویسنده : یک دوست

قرار دادن موزیک پلیر زیبایی در وبلاگ

کد موزیک پلیر بسیار زیبا برای وبلاگ

نمونه آن در همین وبلاگ مشاهده می شود .

<!-- Song Player --> <script type="text/javascript" src="http://song-player.com/widget/script.js" data-config="{'skin':'skins/aquaGreen/skin.css','volume':100,'autoplay':true,'shuffle':true,'repeat':1,'placement':'top','showplaylist':false,'playlist':[{'title':' (http://mahfeledidar.samenblog.com/) %u0645%u062D%u0641%u0644 %u062F%u06CC%u062F%u0627%u0631 %u06CC%u0627%u0631','url':'آدرس موزیک مورد نظر'}]}" ></script><noscript><a href="http://song-player.com/widget/">music player</a></noscript> <!-- Song Player script end -->

برچسب ها : دفعات بازدید : 723
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/16 و در ساعت : 01:07 - نویسنده : یک دوست

کد شمارش معکوس تولد در وبلاگ

کد قرار دادن شمارش معکوس تولد و یا هر روز دیگری که مورد نظر باشد .

به آدرس زیر رفته و با وارد کردن تاریخ مورد نظر ، کد شمارنده فلش بسیار زیبایی تحویل بگیرید .

http://mycountdown.org/widget_design.php?group=Special+Day&countdown=Birthday&event_time=1367712000&widget_number=3015&cp3_Hex=FFB200&cp2_Hex=040244&cp1_Hex=F9F9FF&fwdt=150&img=1&lab=1

برچسب ها : دفعات بازدید : 2451
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1392/1/16 و در ساعت : 00:04 - نویسنده : یک دوست
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by mahfeledidar.samenblog.com | designed by samenblog.com

ابزار هدایت به بالای صفحه